บริษัท ท็อปซีเคร็ต ด็อกคิวเมนท์ ดิสทรัคชั่น จำกัด

บริษัท ท็อปซีเคร็ต ด็อกคิวเมนท์ ดิสทรัคชั่น จำกัด  

Top Secret Document Destruction

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖  โดย ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร  ณ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 

เพื่อเป็นศูนย์บริการทำลายเอกสารความลับ  เอกสารสำคัญ  และทำลายสินค้าทุกชนิด ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

ตามกระบวนการทำลายที่ถูกวิธี เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมลำดับที่ 105,106 

ให้บริการทำลายเอกสารความลับสำหรับท่าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม

การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการหมุนเวียนทรัพยากร  นำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าที่สุด

 

ด้วยบริการทำลายพร้อมทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้้บริการลูกค้า ทุกท่าน ด้วยความไว้วางใจ

จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ลูกค้าชั้นนำ ทั้งภาครัฐและภาคเอกกชน ให้ความไว้วางใจ