บริษัท ท็อปซีเคร็ต ด็อกคิวเมนท์ ดิสทรัคชั่น จำกัด

บริษัท ท็อปซีเคร็ต ด็อกคิวเมนท์ ดิสทรัคชั่น จำกัด  

Top Secret Document Destruction Co.,LTD.

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖  โดย ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร  ณ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์บริการทำลายเอกสารความลับ  เอกสารสำคัญ  โรงอัดกระดาษ และทำลายสินค้าทุกชนิด  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ตามกระบวนการทำลายที่ถูกวิธีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม   

ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมลำดับที่ 105,106    

ให้บริการทำลายเอกสารความลับ โรงอัดกระดาษ สำหรับท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม  การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการหมุนเวียนทรัพยากร  นำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าที่สุด

 

ด้วยบริการทำลายพร้อมทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้้บริการลูกค้า ทุกท่าน ด้วยความไว้วางใจ

จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

 

 

 

 


ลูกค้าชั้นนำ ทั้งภาครัฐและภาคเอกกชน ให้ความไว้วางใจ