Top Secret Document Destruction บริการทำลายเอกสารความลับและเอกสารสำคัญ ข้อมูลต่างๆ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย “มั่นใจ ปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” เราเป็นผู้นำเรื่องทำลายเอกสารเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรีไซเคิล โดยมีธุรกิจหลักคือรับบริการทำลายเอกสาร (Document Destruction Service) สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางบัญชีประวัติลูกค้า, ข้อสอบต่างๆ หรือข้อมูลลับสุดยอดทุกชนิด สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วการใช้บริการทำลายเอกสารเป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในประเทศไทย ปัจจุบันหน่วยงานราชการและเอกชนเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำลายเอกสารอย่างถูกวิธี ทำให้เอกสารข้อมูลต่างๆอันเป็นความลับของหน่วยงานไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
ข้อมูลที่คุณให้จะถูกเก็บเป็นความลับและ Top Secret Document Destruction จะเป็นเพียงผู้เดียวที่เข้าถึงข้อมูลนี้ Top Secret Document Destruction จะทำการเก็บชื่่อที่อยู่อีเมล์, ที่อยู่อิเล็คทรอนิค (email)และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์เมื่อคุณทำการลงทะเบียนข้อมูลการลงทะเบียนนั้นเอื้ออำนวยให้เราติดต่อคุณกลับเพื่ออธิบายเพิ่มเติมการบริการของเราตามที่คุณประสงค์กรุณาติดต่อเราทีแผนกบริการลูกค้า 

โทร: 02-739 1112 มือถือ : 081-8796098